Trắng Mộng

0
510

 

IMG_0725

Lê Hữu Minh Toán

Ta chở bóng ta
Lưng đời kẽo kẹt
Nặng gánh chiều tà
Ngày qua chưa hết 

Nuôi lửa tịch mịch
Trong tim mạch ngầm 
Đâu trời phiêu hốt
Mở hồn thênh thang

Lần trang kinh điển
Chất đầy ăn năn
Trải lòng chiêm nghiệm
Nguôi ngoai vết hằn

Quá giang khốn khó
Vượt cạn ưu phiền
Mượn lời kinh khổ 
Gánh sầu nhẹ nghiêng 

Chìm cõi tịnh yên
Đêm dày phận mỏng 
Hun hút bóng Mình 
Hư không trắng mộng

Mộng không – mộng không
Tan chảy giữa dòng
Trong vườn khổ lụy 
Hương trầm trổ bông

Houston Texas

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here