CÔ ĐƠN & CÔ ĐƠN

0
547

Vũ Trọng Quang

Ngày nghỉ thèm bình yên cô đơn

trốn ma mị giác quan ngày thứ sáu thứ bảy

chán ngấy trong tuần bội thực gặp gỡ

cần thiết và không cần thiết

quen thuộc và xa lạ

chạy thoát Chí Phèo quát tháo trong kiệt

bóp cổ tiếng gà gáy đá độ sớm

rũ con gián nách áo

chuột cống nhiệt tình lộng bếp

tiếng rao phế liệu bỏ đi

thoát khỏi cúp điện đen

nhảy từ gác xuống

góc quán ngã ba chờ

sau lưng có kẻ trộm chữ trang giấy mở

trộm luôn cô đơn

Rời giọt cafe chảy ra công viên

hè cháy lời mị dân cùi bắp

đôi kính đen bám sau gáy

bám luôn cô đơn

Trưa tay áo hở cô đơn

cào thức phòng ngủ

người này chiếm cô đơn người kia trên giường

chồng/chất cô đơn

Đêm xuống rượu chát

chúa ghét ly bàn bên ê tứ hải giai huynh đệ

tiếng nhừa nhựa cặn chạm tới đáy

chạm cô đơn

Chạy trời không khỏi mùa

tiền cúng vung vãi cô hồn

cùng những điếu thuốc đồng lõa

rơi trên tay cô đơn

Vũ Trọng Quang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here